Search This Blog

Thursday, January 31, 2019

सिल्लोड नगरपरिषदेसाठी 27 फेब्रुवारीला मतदान


सिल्लोड नगरपरिषदेसाठी
27 फेब्रुवारीला मतदान
मुंबई, दि. 31 (रा.नि..): सिल्लोड (जि. औरंगाबाद) नगरपरिषदेच्या अध्यक्ष व सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 27 फेबुवारी 2019 रोजी मतदान होणार असून त्यासाठी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.
श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, 5 ते 12 फेब्रुवारी 2019 या कालावधीत नामनिर्देनपत्र स्वीकारली जातील. 9 व 10 फेब्रुवारी 2019 या शासकीय सुट्टीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येणार नाहीत. नामनिर्देनपत्रांची छाननी 13 फेब्रुवारी 2019 रोजी होईल. मतदान 27 फेबुवारी 2019 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 यावेळेत होईल. मतमोजणी 28 फेबुवारी 2019 रोजी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल.

Thursday, December 27, 2018

पाच नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी 27 जानेवारी 2019 रोजी मतदान


पाच नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी
27 जानेवारी 2019 रोजी मतदान
मुंबई, दि. 27 (रा.नि..): कर्जत (जि. रायगड), मलकापूर (जि. सातारा), श्रीगोंदा (जि. अहमदनगर), आरमोरी (जि. गडचिरोली) या नगरपरिषदा व महादुला (जि. नागपूर) नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक; तसेच विविध नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील 11 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 27 जानेवारी 2019 रोजी मतदान होणार असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.
श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, 2 ते 9 जानेवारी 2019 या कालावधीत नामनिर्देनपत्र स्वीकारली जातील. नामनिर्देनपत्रांची 10 जानेवारी 2019 रोजी छाननी होईल. मतदान 27 जानेवारी 2019 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 यावेळेत होईल. मतमोजणी 28 जानेवारी 2019 रोजी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल.
पोटनिवडणूक होत असलेली नगरपरिषद/ नगरपंचायतनिहाय जागा अशी: राजापूर (जि.रत्नागिरी)- 6अ, आळंदी (पुणे)- 9अ, फलटण (सातारा)- 12अ, दुधनी (सोालापूर)- 2ब, पन्हाळा (कोल्हापूर)- 8क, दिंडोरी (नाशिक)- 15, यावल (जळगाव)- 1अ, बीड- 11अ, बुलढाणा- 12ब, अर्जुनी (गोंदिया)- 14, गोरेगाव (गोंदिया)- 14.

Sunday, December 9, 2018

विविध 6 नगरपरिषदांसाठी सरासरी 74.12 टक्के मतदान


विविध 6 नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींसाठी
सरासरी 74.12 टक्के मतदानाचा अंदाज
मुंबई, दि. 9 (रानिआ): राज्यातील विविध सहा नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष व सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज सरासरी 74.12 टक्के मतदान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज दिली.
श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, सहापैकी मौदा आणि शेंदुर्णी या दोन नगरपंचायती आहेत. उर्वरित सर्व नगरपरिषदा आहेत. सर्व ठिकाणी आज सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान झाले. मतमोजणी उद्या (ता. 10) रोजी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता संपुष्टात येईल.
          नगरपरिषद/नगरपंचायत निहाय सरासरी मतदान: नेर- नबाबपूर (जि. यवतमाळ)- 73.15, लोहा (नांदेड)- 86.75,  मौदा (नागपूर)- 77.56, रिसोड (वाशीम)- 68.07,  ब्रम्हपुरी (चंद्रपूर)- 70.52, आणि शेंदुर्णी (जळगाव)- 74.19, एकूण सरासरी- 74.12.

धुळ्यात 60, तर अहमदनगरमध्ये 67 टक्के मतदान


महानगरपालिका निवडणूक 2018
धुळ्यात 60, तर अहमदनगरमध्ये 67 टक्के मतदान
मुंबई, दि. 9 (रानिआ): धुळे व अहमदनगर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अनुक्रमे सरासरी 60 आणि 67 टक्के मतदान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.
          श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, धुळे महानगरपालिकेच्या 19 प्रभागातील एकूण 73 जागांसाठी हे मतदान झाले. एका जागेची निवडणूक बिनविरोध झाली असून एकूण 74 जागा आहेत. अनुसूचित जातीसाठी 6, अनुसूचित जमातीसाठी 5, तर नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी 20 जागा राखीव होत्या. अहमदनगर महानगरपालिकेच्या 17 प्रभागातील एकूण 68 जागांसाठी मतदान झाले. अनुसूचित जातीसाठी 9, अनुसूचित जमातीसाठी 1, तर नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी 18 जागा राखीव आहेत. मतमोजणी उद्या (ता. 10) रोजी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता संपुष्टात येईल.

Thursday, November 1, 2018

नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींसाठी 9 डिसेंबरला मतदान


नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींसाठी
9 डिसेंबरला मतदान
मुंबई, दि. 1 (रानिआ): नेर- नबाबपूर (जि. यवतमाळ), लोहा (नांदेड), मौदा (नागपूर), रिसोड (वाशीम), ब्रम्हपुरी (चंद्रपूर) आणि शेंदुर्णी (जळगाव) या नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष व सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 9 डिसेंबर 2018 रोजी मतदान; तर 10 डिसेंबर 2018 रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे केली.
श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, सर्व संबंधित ठिकाणी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. यातील मौदा आणि शेंदुर्णी या दोन नगरपंचायती आहेत. उर्वरित सर्व नगरपरिषदा आहेत. नामनिर्देशनपत्रे 12 ते 19 नोव्हेंबर 2018 या कालावधीत भरता येतील. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 20 नोव्हेंबर 2018 रोजी होईल. न्यायालयात अपील नसलेल्या ठिकाणी 29 नोव्हेंबर 2018 पर्यंत नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील. अपील असलेल्या ठिकाणी अपिलाचा निर्णय आल्यानंतर तिसऱ्या दिवसापर्यंत नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील. मतदान 9 डिसेंबर 2018 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. मतमोजणी 10 डिसेंबर 2018 रोजी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता संपुष्टात येईल.

धुळे व अहमदनगर महानगरपालिकेसाठी 9 डिसेंबरला मतदान


धुळे व अहमदनगर महानगरपालिकेसाठी 9 डिसेंबरला मतदान
         -राज्य निवडणूक आयुक्त
मुंबई, दि. 1 (रानिआ): धुळे व अहमदनगर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 9 डिसेंबर 2018 रोजी मतदान होईल; तर  मतमोजणी 10 डिसेंबर 2018 रोजी होईल. त्यासाठी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे केली.
          श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, धुळे महानगरपालिकेची मुदत 29 डिसेंबर 2018 रोजी संपत आहे.  शहराची एकूण लोकसंख्या 4 लाख 46 हजार 94 असून मतदारांची संख्या सुमारे 3 लाख 29 हजार 569 आहे.  एकूण 19 प्रभागातील 74 जागांसाठी मतदान होईल. त्यापैकी महिलांसाठी 37 जागा राखीव आहेत.  अनुसूचित जातीसाठी 6, अनुसूचित जमातीसाठी 5, तर नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी 20 जागा राखीव आहेत.
            अहमदनगर महानगरपालिकेची मुदतदेखील 29 डिसेंबर 2018 रोजी संपत आहे. शहराची एकूण लोकसंख्या 3 लाख 46 हजार 755 असून मतदारांची संख्या सुमारे 2 लाख 56 हजार 719 आहे. एकूण 17 प्रभागातील 68 जागांसाठी मतदान होईल. त्यापैकी महिलांसाठी 34 जागा राखीव आहेत. अनुसूचित जातीसाठी 9, अनुसूचित जमातीसाठी 1, तर नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी 18 जागा राखीव आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
            दोन्ही महानगरपालिकांसाठी 13 नोव्हेंबर 2018 पासून नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्यास सुरुवात होईल. 9 डिसेंबर 2018 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. मतमोजणी 10 डिसेंबर 2018 रोजी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता संपुष्टात येईल, असेही श्री. सहारिया यांनी सांगितले.
निवडणूक कार्यक्रम
·         नामनिर्देशनपत्रे दाखल करणे             : 13 ते 20 नोव्हेंबर 2018
·         नामनिर्देशनपत्रांची छाननी                 : 22 नोव्हेंबर 2018
·         उमेदवारी मागे घेणे                           : 26 नोव्हेंबर 2018 पर्यंत
·         निवडणूक‍ चिन्ह वाटप                      : 27 नोव्हेंबर 2018
·         मतदान                                           : 9 डिसेंबर 2018
·         मतमोजणी                                      : 10 डिसेंबर 2018
·         निकालाची राजपत्रात प्रसिद्धी             : 13 डिसेंबर 2018 पर्यंतFriday, October 26, 2018

One Nation, One Election

In Mumbai, on Friday, at the International Conference 2018 on ‘Better Election for Healthier Democracy’, Hon’ble Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, Hon’ble Minister of Finance & Planning, Forests, Government of Maharashtra, Shri. Sudhir Mungantiwar, Hon’ble Leader of Opposition, Maharashtra Legislative Council, Shri. Dhananjay Munde, Hon’ble State Election Commissioner, Shri. J.S. Saharia and Hon’ble Secretary, State Election Commission, Shri. Shekhar Channe, released two books on ‘Profiles of Z.P. in Maharashtra’ and ‘Profiles and Profiles of M.C.’ in Maharashtra.

Elections to Local Self-Government Institutes
could be part of ‘One Nation, One Election’ concept
                                                                                  -Hon’ble Chief Minister, Maharashtra
Mumbai, 26 October (S.E.C., Maharashtra): Currently, the concept of ‘One Nation, One Election’ is in discussion, and elections to Local Self Government Institutes should also be included in it, expressed Hon’ble Chief Minister of Maharashtra, Shri. Devendra Fadnavis.
Shri. Devendra Fadnavis expressed this, while addressing an international gathering of authorities and experts in the Valedictory Function of International Conference 2018 (25 & 26 October) on ‘Better Election for Healthier Democracy’ organised by the State Election Commission, Maharashtra. This conference was organised with the purpose of celebrating 25 years of 73rd & 74th Amendments to the Constitution of India. Also present at the Valedictory Function were Hon’ble Minister of Finance & Planning, Forests, Government of Maharashtra, Shri. Sudhir Mungantiwar, Hon’ble Leader of Opposition, Maharashtra Legislative Council, Shri. Dhananjay Munde, Hon’ble State Election Commissioner, Shri. J.S. Saharia and Hon’ble Secretary, State Election Commission, Shri. Shekhar Channe.
            Hon’ble Chief Minister of Maharashtra said, it is because Local Body elections are held throughout the year, there is a prolonged period for which Model Code of Conduct is implemented, which gives rise to a lot of complex challenges in the decision making process. In order to overcome this issue, the concept of ‘One Nation, One Election’ can also incorporate Local Body elections. Another important issue is, due to agitations and protests various types of FIRs are filed against political leaders; on the basis of this, the candidates are considered criminals, but it should not be the case. In order to overcome these issues, not just a transparent approach but also a practical approach is necessary in the electoral process.
            Not only devolution of funds, functions and functionaries to Local Body Institutes will bring about change, we should also provide for capacity building for elected representatives. There should be trickling down of knowledge and information to the Local Self-Government Institutes. Through this trickling down of knowledge and information, elected preventatives should be made aware about their duties and responsibilities. It is noted that polling percentage in Rural Local Bodies is higher as compared to Urban Local Bodies. In order to increase voter turnout, efficient and correct voter list should be prepared. AADHAR Card can be linked to Voter List, mandatory voting, can also be thought of as possibilities, mentioned Shri. Devendra Fadnavis.
Shri. Mungantiwar said, we have restrictions to control expenditure by candidates during election period only, but no restrictions otherwise. This is a paradox which should be given a serious thought. We should try to inspire and motivate good people, because for a healthier democracy, better elections should be complimented with better selection. We should also make an effort for 100% voter turnout in Local Body elections.
            Shri. Munde said, for better elections and healthier democracy, the state government should always ensure the independent and autonomous status of State Election Commissions. The State Election Commissions should also ensure that the electoral process is smoother. There is an issue regarding disqualification of candidates due to non-submission of caste validity certificate on time. Though it is difficult to hold someone accountable, we should think of a possible solution to this problem. There should be uniformity in the conduct of local body elections through one single act for all elections.
            Shri. J.S. Saharia said, serious attention should be paid towards local body elections, and for which cooperation of all stakeholders is expected. For this, control misuse of money power, control menace of social media, fake news, etc., making elections more inclusiveness, is necessary. These issues were widely discussed in the past two days. In addition, importance of training elected representatives to Local Bodies was discussed prominently.
            ‘Profile of Zilla Parishads in Maharashtra’ and ‘Profile of Municipal Corporations in Maharashtra’ compiled by State Election Commission, Maharashtra, was released at the hands of Hon’ble Chief Minister of Maharashtra, Shri. Devendra Fadnavis. International IDEA, Sweden and Commonwealth Local Government Forum, U.K., University of Mumbai, Association for Democratic Reforms, Gokhale Institute of Politics & Economics, Resource & Support Centre for Development, co-operated as ‘Knowledge Partners’. In addition there were various election authorities from different democratic countries and international institutes present: Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Bhutan, England, Sweden, Sri Lanka. Also present were State Election Commissioners from various states at the two day conference.
            Shri. Channe gave the welcome address, Shri. Ajit Ranade, Founder Member, Association for Democratic Reforms, gave the Vote of Thanks. Smt. Anuya Kuwar, Regional Programme Officer, Asia, Commonwealth Local Government Forum, was the anchor for the conference.